Vadászható vadfajok

 

Vadászható vadfajok, vadászati idények

(Az itt feltüntetett vadászati idények tájékoztató jellegűek. Az adott terület és vadfaj vadászati idényéről a vadásznak a vadászat megkezdése előtt tájékozódni kell!)

Fácán (október 1-február 28.): a területünkön található élőhelyek jó része ideális fácánnak, melyből erős önfenntartó állomány él a területen. Ezen kívül közösségünk fácánneveléssel is foglalkozik egyrészt a nagyobb terítékű vadászati igények kielégítésére, másrészt a szabadtéri törzsállomány pótlása céljából.

Vadászható récefajok (szeptember 1-január 31.): két faj vadászata jellemző a területen: a nagyobb állománnyal rendelkező tőkés récék egész évben itt tartózkodnak. A jóval kisebb létszámban előforduló, a komolyabb hidegek beálltával eltávozó csörgő réce alkalmanként színesíti a vízivad vadászat terítékét.  A terület vizes élőhelyei vízivad vadászati szempontból három kategóriába sorolhatók: az első a Hortobágy-Berettyó főcsatorna a hozzá tartozó csatornarendszerekkel és ártérrel, mint a térség legjelentősebb vizes élőhelye. A jelenleg érvényben lévő természetvédelmi előírások a területnek csak egy kisebb, a vízivad szempontjából kedvezőtlenebb adottságú részén engedélyezik a vadászatot. A vizes élőhelyek második típusába tartoznak a területen igen nagy számban megtalálható báger- vagy digógödrök, melyek nagy részében egész év folyamán található víz. Ezek az élőhelyek nem csak a vízivadnak, hanem a többi vadunknak is létfontosságúak a fennmaradás szempontjából. A harmadik típusba tartoznak azok az ideiglenes, nagy kiterjedésű belvízfoltok, melyek a mezőgazdasági területeken az öntözés vagy az igen csapadékos időjárás következtében alakulnak ki és igen jó élőhelyet, valamint vadászati lehetőséget jelentenek.

Vadászható vadlúdfajok (október 1 – január 31): vadászterületünk a vadludak szempontjából alkalmi táplálkozó hely. A vadászható fajok közül a nagylilik jellemző, a vetési lúd rendkívül ritkán fordul elő. A jelenleg védett nyári lúd szintén megtalálható, melynek vadászható fajjá nyilvánítása a közeljövőben valószínűleg megtörténik. A vadludak a táplálékkészlet beszűkülése vagy a zavarás hatására gyakran változtatják táplálkozó területeiket, és rendszertelenül, de olykor nagy mennyiségben megjelennek nálunk, ekkor mezőgazdasági kártételük is jelentős lehet.

Nálunk természetvédelmi korlátozások miatt rövidebb a vadludak vadászati idénye, mely december 1-től január 31-ig tart!

Balkáni gerle (augusztus 15 – február 28), örvös galamb (augusztus 15 – október 31): területünkön kizárólag a balkáni gerle idényjellegű vadászata a jellemző, jobbára a napraforgó betakarítása előtti időszakban. A lakott települések, magtárak körül koncentrálódó balkáni gerlék nyárvégi vadászata az apróvadszezon kezdetét is jelenti a vadászoknak. A rejtett, erdei életet élő örvös galamb vadászata nem hozza lázba a vadászokat.

Mezei nyúl (szeptember 1 - december 31.): területünkön kiváló, igen nagyszámú mezei nyúl állomány él, melynek vadászata jelentős bevételi forrás is közösségünknek. A vadászat mellett élőnyúl befogással is hasznosítjuk a területen élő állományt, mivel a túlszaporodás következménye a mezőgazdasági kár és a betegségek fellépése is lehet.

Őz (bak: április 15 - szeptember 30, suta, gida : október 01 - február 28):

Területünkön igen jelentős őzállomány él, az élőhely adottságai lehetővé teszik a komoly agancssúlyt felrakó bakok elejtését. Az elejtendő bakjaink kisebb részét közösségünk földtulajdonos tagjai hozzák terítékre, nagyobbik részüket vendégvadászok ejtik el. A tarvad vadászata is népszerű tagjaink körében, de a vendégvadászok részéről is jelentős az érdeklődés.

Vaddisznó (egész évben): a vaddisznó jelenléte vadgazdálkodási, természetvédelmi, mezőgazdálkodási szempontból sem kívánatos a területen, mivel elszaporodása az apróvad- és az itt költő fokozottan védett túzok állományra, valamint a mezőgazdasági kultúrákra egyaránt komoly csapást jelenthet. Ennek ellenére területünkön is egyre gyakrabban megdobogtatja a vele általában véletlenül összefutó vadászok szívét, noha jelenléte egyelőre alkalminak mondható.

Róka (egész évben), borz (június 1- február 28): a területen élő rókaállomány sűrűsége közepesnek mondható. Vadászata, egyedszámának alacsony szinten tartása fontos vadgazdálkodási, természetvédelmi és népegészségügyi érdek. Tagjaink közül sokan vadásznak rá egyéni vadászati módszerekkel, de a társas vadászatok során is jónéhány „vörösfrakkos” kerül terítékre. A borzállomány az országos tendenciát követve itt is emelkedik. Kártétele jóval kisebb a rókáénál, többnyire a kotorékozások során kerül elejtésre néhány példány.

Dolmányos varjú, szarka (július 1 – február 28).

Vadgazdálkodási és természetvédelmi szempontból egyaránt fontos feladat a dolmányos varjú és a szarka további állománynövekedésnek megelőzése, szinten tartása. Vadászatuk legeredményesebb módja a dögön történő lesvadászat.

 

Holdfázis

Oroszlán
Hold a Oroszlán jegyben
9 fok
Fogyó hold (domború)
Fogyó hold (domború)
19 napos

december

2

szombat